Financiële Administratie

 • Het opzetten en voeren van de gehele administratie
 • Ondersteuning op locatie
 • Onderhandelingen met bedrijfsvereniging en belastingdienst
 • En andere financiële adviezen en verzorgingen

Rapportage

 • Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen
 • Opstellen van tussentijdse verslagen, kosten-, opbrengsten- en liquiditeitsbegrotingen
 • En andere rapportages

Fiscale zaken

 • Adviseren en verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting
 • Adviseren en verzorgen van de aangifte Vennootschapsbelasting
 • Adviseren en verzorgen van de aangifte Omzetbelasting
 • Adviseren en verzorgen van de aangifte Loonbelasting
 • En andere belastingzaken